tel: 791 777 300, 791 107 300 DomigruntNieruchomosci

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Współpraca

Współpraca z DOMIGRUNT Nieruchomości odbywa się na podstawie umowy pośrednictwa. Umowa ta stanowi porozumienie regulujące sytuacje prawne, finansowe oraz organizacyjne, jakie mogą wystąpić w relacjach pośrednik a zamawiający usługę oraz pomiędzy osobami trzecimi.

Każdy Klient swobodnie dokonuje wyboru rodzaju umowy współpracy. Najważniejsze jest skuteczne wykonanie czynności pośrednictwa oraz zrealizowanie celu założonego przez Klienta.

W szczególności przy wyborze umowy należy uwzględnić następujące czynniki:

 • rodzaj nieruchomości oraz sposób użytkowania,
 • atrakcyjność położenia,
 • stan techniczny,
 • aktualny popyt oraz podaż nieruchomości podobnych,
 • czas potrzebny na promocję i prezentację.

____________________________________________________________________________________________________

Umowa na wyłączność realizowana z DOMIGRUNT Nieruchomości gwarantuje:

 • współpracę tylko z jednym pośrednikiem,
 • szczególną aktywność, dotyczącą: wyboru formy reklamy, rozmiarów prowadzonej reklamy, częstotliwości kontaktów z klientami, prezentacji oferowanej nieruchomości oraz czasu poświęconego tym czynnościom,
 • wysoką efektywność naszych działań w każdym zakresie,
 • wydatkowanie odpowiedniej ilości środków finansowych na reklamę oraz prezentację nieruchomości,
 • aktualność oferty oraz możliwość sprawowania w tym zakresie kontroli nad pośrednikiem,
 • bieżący dostęp do informacji od pośrednika o wykonaniu usługi oraz o sytuacji na rynku,
 • stały kontakt sprzyjający modyfikacjom oferty oraz jej uatrakcyjnieniu,
 • oszczędność czasu oraz uniknięcie ewentualnych błędów występujących podczas przekazywania informacji wielu pośrednikom i przedsiębiorcom - w przypadku dokonania zmian w ofercie,
 • wysoką jakość oferty - bardziej dostępną dla potencjalnych kontrahentów przez umieszczenie w nich wizerunku nieruchomości,
 • identyfikację nieruchomości poprzez ujawnienie w reklamach.

____________________________________________________________________________________________________

Niezależnie od wyboru rodzaju umowy DOMIGRUNT Nieruchomości zobowiązuje się do:

 • szybkiego gromadzenia informacji oraz ich wykorzystania w trakcie podejmowania przez kontrahentów decyzji dotyczącej obrotu nieruchomościami,

 • sprawnego zorganizowania oraz utrzymywania kontaktów ze wszystkimi uczestnikami transakcji,

 • identyfikacji oraz rozstrzygania bez zwłoki problemów, które mogą pojawić się we wszystkich fazach realizacji umowy pośrednictwa.