tel: 791 777 300, 791 107 300 DomigruntNieruchomosci

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Artykuły

LISTA PRZYKŁADOWYCH NASZYCH PUBLIKACJI

  • Atrakcyjność internetowych serwisów aukcyjnych, „Świat nieruchomości” nr 57-58/2006
  • Internet a obsługa rynku nieruchomości, Problemy społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
  • Internet a inne źródła informacji o ofertach na rynkach nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów 2011
  • Ocena ryzyka zakupu i sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, „Świat nieruchomości” nr 59-60/2007
  • Pośrednictwo na rynkach nieruchomości w dobie Internetu, Fenomen Internetu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
  • Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo Informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, red. Woźniak M.G., Zeszyt nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011
  • Serwisy ogłoszeniowe jako przejaw koncentracji ofert na rynku nieruchomości, Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Max-Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009